1 000 ₽
ברור מלרוב /
3 000 ₽
Лея Либенсон /
1 500 ₽
Сергей Барсуков /
10 000 ₽
Борис Любошиц /
1 000 ₽
Андрей Прохоровский /
1 000 ₽
Michael Jedwabny /
1 000 ₽
Ирэна Мазина /
500 ₽
Лукина Евгения /
500 ₽
Лейла Сулейманова /
1 000 ₽
Alla Lea Cherniak /